Opdrachtgever Ede & Gemeente Gelderland
Architect en aannemer Urbanizer
Locatie Cavaleriestallen te Ede

Ede was jarenlang een van de grootste legerplaatsen van Nederland. In verschillende kazerne complexen zijn vanaf einde van de 19e eeuw militairen van de landmacht ondergebracht. Aan de ontwikkeling van deze terreinen en gebouwen is ook de ontwikkeling van ons leger af te lezen. De groei van het aantal manschappen, de transitie van beroeps- naar dienstplichtig leger (en weer terug), het veranderd materieel en wapens etc.

De laatste ontwikkeling is dat defensie dergelijke grote complexen niet meer gebruikt. Het eigendom is overgegaan naar de provincie Gelderland en de gemeente Ede. Samen ontwikkelen zij de terreinen en gebouwen stapsgewijs.

Voor cluster cavalerie gebouwen was het plan opgesteld om deze te verkopen aan particuliere initiatiefnemers of kleine ondernemers. Om de samenhang te waarborgen werd Urbanizer gevraag een aantal voorschriften op te stellen waarbinnen de nieuwe eigenaren te werk mochten gaan. Het gaat er enerzijds om de ruimte te bieden voor nieuwe functies en gebruik. Anderzijds is het een bijzonder ensemble van paardenstallen, manege en hoefsmederij dat zichtbaar moet blijven als een familie van gebouwen.

De spelregels die wij hebben opgesteld hebben vooral te maken met het exterieur. Ook daar zijn ingrepen toegestaan maar deze moeten dan wel voor alle gebouwen hetzelfde worden uitgevoerd. Inmiddels zijn de stallen verkocht en worden ze volgens onze richtlijn verbouwd tot atelierwoningen, filmstudio en kantoren.

Cavaleriestallen verbouwing in Ede door Urbanizer Aannemers en Architecten
007 e Kleurvoorstel