Architect en aannemer Urbanizer
Locatie Oudegracht 273 te Utrecht

In 2008 was er een grote brand op de Oudegracht in Utrecht. In een kringloopwinkel op nummer 275 ontstond brand door kortsluiting een schemerlampje. Vier panden raakten zwaar beschadigd. De eigenaar van 1 van de panden vroeg ons te helpen.

Een bijzondere ervaring om in de rokende puinhoop te staan. De klus begon met het inventariseren van de schade en wat er te redden en hergebruiken was. Het achterhuis kon voor een groot deel worden gerepareerd. Voor het monumentale voorhuis lag dat ingewikkelder. Slechts enkele elementen waren geschikt om te herstellen.

Vervolgens hebben we de ruïne gestabiliseerd zodat er opgeruimd kon worden. Na het verwijderen van alle verbrande en onbruikbare delen hebben we een tijdelijk dak op het gebouw aangebracht.

Ondertussen hebben we in samenwerking met de eigenaar en de afdeling Monumenten van de gemeente een plan voor de reconstructie opgesteld. Uitganspunt was om de oude vorm terug van het woonhuis terug te brengen en zoveel mogelijk historsich materiaal te hergebruiken. Daar waar dat niet meer aanwezig was hebben we dat in eigentijdse materialen en vormgeving uitgevoerd.

Reconstructie aan Oudegracht door Urbanizer Aannemers en Architecten
Reconstructie aan Oudegracht door Urbanizer Aannemers en Architecten
Reconstructie aan Oudegracht door Urbanizer Aannemers en Architecten
Reconstructie aan Oudegracht door Urbanizer Aannemers en Architecten