Urbanizer ontwerpt het interieur.

Interieurontwerp is bij uitstek een maatwerkoplossing. Een goed ontwerp vloeit voort uit de specifieke eisen die de opdrachtgever stelt en de mogelijkheden die de ruimte biedt. Tussen die twee polen zoeken en vinden wij het optimale evenwicht. We werken altijd nauw samen met de opdrachtgever.

We benaderen een interieuropdracht graag breder. Het beste resultaat wordt bereikt als het interieur een directe relatie heeft met het bouwkundig ontwerp. Duurzaamheid en circulariteit staan voorop.