Horecapaviljoen Hogerwal

Cultureel, Nieuwbouw

Locatie

  • Gemeente Bergen, Limburg

Opdracht

  • Prijsvraag, niet gehaald

Vraag

  • Visie waterpaviljoen

Invulling

De vraag vanuit de gemeente Bergen in Limburg was om een visie in te zenden voor een horeca paviljoen tussen het watersportgebied ‘Leukermeer’ en het strandbad van Seurenheide. De beoogde locatie voor het paviljoen lag op een kruispunt van bebossing, onverharde wandel- en fietspaden en twee tribune trappen op de talud richting twee recreatieplassen. Het terrein, haar biodiversiteit en verbinding van de activiteiten in dit recreatiegebied was voor ons de kern van de opgave. Als bureau houden wij ons veel bezig met natuurinclusiviteit en circulariteit. Deze componenten zijn dan ook vaak terug te vinden in onze ontwerpen, vandaar dat er direct enthousiasme was om te participeren in deze prijsvraag.

 

Flora en fauna

Als eerste stap hebben wij onderzoek gedaan naar de opbouw en biodiversiteit van het terrein. Hieruit is gebleken dat er een breed scala aan flora en fauna aanwezig is. Het doel was om de huidige biodiversiteit te optimaliseren zodat mens, dier en plant in harmonie naast elkaar konden bewegen. Vanwege die overtuiging is er in ons concept gedacht aan gevels en daken met beplanting ter huishouding van o.a. insecten, vleermuizen en vogels.

 

Volume

Wij hebben ons gefocust op de uiting van de functies die het paviljoen zou gaan huishouden. Het grootste oppervlak (begane grond) zou zich lenen aan een horeca invulling. Op de tweede bouwlaag is ruimte gecreëerd voor een educatieve- en zakelijke component. Het boslandschap op het dak waar kruiden, groenten en fruit worden gekweekt biedt de kans aan scholen en eventueel mensen met een beperking om hieraan bij te dragen. De zakelijke hub biedt ruimte voor vergaderingen en mogelijke kunst exposities.

 

Circulariteit

Een kernwaarde van onze visie was het gebruik maken van duurzame en zero-waste materialen. Wij hebben onderzocht of we lokaal gebruikte bootrompen met osb platen konden samenpersen om een materiaal te ontwikkelen die stevig genoeg is voor de wandopbouw. Het gebruik van een restpartij houten kozijnen gieten we in een strak kader als onderdeel van een organisch vormgegeven gevel. De bomen die gekapt plaats hebben moeten maken voor het paviljoen komen terug in de constructie van het gebouw. Daarnaast maken we gebruik van Scalelite voor de afwerking van het interieur. Dit is visafval dat wordt samengeperst met natuurhars tot een multi inzetbaar plaatmateriaal.

 

Duurzaamheid

Het volledige volume wordt remontabel geconstrueerd zodat het in een latere levensfase gedemonteerd en hergebruikt kan worden. De duurzaamheid komt tot uiting in de warmtepomp door middel van een diepteboring en PV panelen die boven op de constructie van de parkeerplaats worden aangebracht.

 

Illustraties door Fresco Krooshof