Urbanizer restaureert.

Oude gebouwen hebben een geschiedenis die is opgebouwd uit vele lagen. Urbanizer legt die lagen bij de restauratie bloot. Daarmee komt de essentie van het gebouw tevoorschijn. Hiervoor doen we bouwhistorisch onderzoek en maken we een grondige analyse van de huidige situatie en het gewenste gebruik.

Urbanizer streeft ernaar zo veel mogelijk origineel materiaal te behouden en de historische gelaagdheid van een gebouw goed te laten zien. Sommige historische elementen zijn het behouden waard, andere niet. Uiteraard worden die keuzes grondig beargumenteerd. Restauratie is bij uitstek zorgvuldig maatwerk, rekening houdend met de vragen van nu.